PRIVACYVERKLARING DB Bouw Assen

Wij respecteren uw rechten als bezoeker van onze website op het gebied van privacy en cookies (om de website optimaal te laten draaien op uw apparaat).

In deze privacyverklaring leest u hoe wij van DB Bouw Assen omgaan met de gegevens die u met ons deelt als bezoeker van onze website en wat uw rechten op dit gebied zijn.

Hoe zit dat met het bewaren van cookies?

Wij hechten waarde aan een optimale bezoekervaring op onze website. Daarom maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

Met het bewaren van cookies borgen wij het technisch functioneren van onze website, zodat u snel vindt waarnaar u op zoek bent. Dit zijn zogenaamde functionele cookies, waarbij we geen persoonsgegevens of IP-gegevens opslaan. Vult u het contactformulier in dan wordt er een koppeling met uw gegevens gemaakt middels tracking-cookies. Hiermee worden kleine bestanden op uw device (PC, tablet, smartphone etc.) geactiveerd om het contact met ons mogelijk te maken.

We melden u dit via onze cookiemelding waarin u hiervoor toestemming kan geven. U mag uw toestemming te allen tijde weigeren en intrekken. Uw gegevens worden na toestemming maximaal 1 jaar bewaard.

Hoe zit dat met het bewaren van data zoals persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van bezoekers van onze website, maar ook van onze klanten en leveranciers zoals NAW-gegevens, emailadressen, IP-adressen, telefoonnummers. Deze gebruiken wij om onze (online) dienstverlening zo optimaal mogelijk in te zetten.

DB Bouw Assen wilt u er op attenderen dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verzameld en gebruikt om een inhoudelijk goede aanbieding of overeenkomst met u te sluiten en (hopelijk) uit te voeren. Ditzelfde geldt voor onze (potentiële) klanten als ook voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Daarnaast zijn de gegevens erg handig om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsdetails van een eventuele overeenkomst of aanbieding. U bent uiteraard niet verplicht om ons uw persoonsgegevens met ons te delen als u dit niet wilt.

Beeldmateriaal

Ter promotie van ons bedrijf maken en gebruiken wij regelmatig beeldbestanden van onze projecten en werkzaamheden om te plaatsen op onze website en social media kanalen.

Deze beeltenissen maken we enkel in overleg en overeenstemming met u als klant, en zijn dus bedoeld voor publicatie.

Beeltenissen of schetsen ter verduidelijking van uw gewenste project die u zelf als bijlage upload via onze site (het contactformulier), dan wel social media, email, whatsapp of anderzijds, gebruiken we alleen voor ons zelf om een beeld te vormen waar we een eventuele offerte op kunnen baseren.

Mocht u op een moment willen dat wij bepaalde beeltenissen niet meer gebruiken op onze website of social media kanalen, kunt u ons verzoeken deze weg te halen en dat zullen wij dan doen. Dit zelfde geldt voor door u doorgestuurde beeltenissen.

Doorgifte aan derden

Door samenwerking met partners en andere partijen is het mogelijk is dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan deze partners en/of partijen, die in opdracht van ons werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast maken wij gebruik van online softwarepakketten en -systemen, als ook externe serverruimte voor onze verkoop- en inkoopadministratie. Uw persoonsgegevens kunnen onderdeel van deze informatie pakketten, verstrekt aan derden, uitmaken.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u geen klant bent van ons (of wij niet van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact verwijderen. Indien u wel klant bent van ons (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar vanaf het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst en werkzaamheden met u volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten mbt persoonsgegevens

U heeft het recht om:
• uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
• uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daar onjuistheden in staan.
• uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken.
• uw eigen persoonsgegevens aan een ander over te dragen.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

DB Bouw Assen
t.a.v. Danny Bouwmeester (eigenaar)
Van Vlissingenstraat 15
9403 BB Assen

Voor vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door DB Bouw Assen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 15-06-2020.

DB Bouw Assen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.